ภาพทะเลสวยๆ

ภาพทะเลยามเช้า

ทะเลยามบ่าย

ทะเลยามเย็น

Advertisements

ประวัติอาเชียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย
จนกระทั่งต่อมามีการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10ประเทศ ได้แก่ ทุกประที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้น ติมอร์-เลสเต้ 

ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกที่มั่นคง (เพื่อที่ผู้ปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศ) ความกลัวต่อการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ความศรัทธาหรือความเชื่อถือต่อมหาอำนาจภายนอกเสื่อมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์ต่างกับการจัดตั้งสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม

ผู้ดูแลระบบ

ชื่อนางสาวปรียานันท์  ราษีสวย
โรงเรียบนน้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ชื่อเล่น ปอ
ที่อยู่ 184 ม.4 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
สีที่ชอบ ขาว
สัตว์ท่ีชอบ หมา
สิ่งที่เกียด การจากรา
มีพี่น้อง 1 คน
ดาราที่ชอบ เวียร์

ประวัติส่วนตัว…

ชื่อนางสาวปรียานันท์  ราษีสวย   
ชื่อเล่น ปอ
เกิด 01 มีนาคม 1994 อายุ 17+1
ที่อยู่ 184 ม.4 บ้านโนนพัฒนา ตโสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
สถานศึกษา  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4
e-mail.mangpo11145@thailmail.com

ขอต้อนรับทุกคนที่เข้ามาชมเว็บ….
เว็บนี้สร้างเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับอาเชียน….
ที่จะมาถึงในปี2557นี้….
ในเว็บของเราจะประกอบไปด้วย…
1.ผู้ดุแลระบบ…
2.ประอาเชียน…
3.เพลงอาเชียน(เพราะเราอาจได้ใช้ร่วมกับประเทศอาเชียนของเรา)
ดูอาเชียนเสร็จเราก็มาพักสายตาด้วยภาพทะเลสวยๆ
1.ภาพทะเลยามเช้า..
2.ภาพทะเลยามเย็น…
3.ภาพทะเลตอนร้อน..

(ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าชมเว็บของเรา)